Hotararea nr.1 din 04.01.2018 – Complectarea obiectelor secundare de activitate in Actul Constitutiv.

Hotararea AGA nr.17 din 17.08.2017 – Aprobarea BVC-ului aferent exercitiului financiar al anului 2017 semestrul I

Hotararea Consiliului Local de aprobare a B.V.C.-ului aferent exercitiului financiar al anului 2017

Punctul 2-Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2016, Raportul Administratorilor 2016

Hotararea AGA nr.16/30.05.2017 – Aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administrare al S.C. Domeniul Public Turda S.A.

Hotararea AGA nr. 15/30.05.2017 – Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2016,,

Hotararea AGA nr.14/17.05.2017- dobandirea de catre S.C. Domeniul Public Turda S.A. a calitatii de asociat al S.C. Administratia Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L..

Hotarare AGA nr. 13 din 07.03.2017 – modificarea art.16 din Actul Constitutiv

Hotararea AGA nr 12 din 07.03.2017 – numire auditor statutar S.C. G5 Consulting S.R.L.

Hotararea AGA nr.11 din 07.03.2017 – desemnare presedinte C.A. d-na Stancu Simona

Hotararea AGA nr 10 din 03.02.2017 – incetarea mandatului  administratorilor  provizorii si imputernicire consilier juridic.

Hotararea AGA nr 9 din 03.02.2017 – aprobare modificare art.10, al. 10.2 din Actul Constitutiv al S.C. Domeniul Public Turda S.A.

Hotararea AGA nr 8 din 03.02.2017 – desemnare membru C.A. d-na Surdea Coralia- Valentina

Hotararea AGA nr 7 din 03.02.2017 – desemnare membru C.A. d-na Stancu Simona

Hotararea AGA nr 6 din 03.02.2017 – desemnare membru C.A. d-nul  Popescu Alin

Hotararea AGA nr 5 din 03.02.2017 – desemnare membru C.A. d-na Pogacean Femita

Hotararea AGA nr 4 din 03.02.2017 – desemnare membru C.A. d-nul Moldovan Florin – Ioan

Hotararea AGA nr 3 din 03.02.2017 – desemnare membru C.A. d-nul Hontila Petru –Viorel

Hotararea AGA nr 2 din 03.02.2017 – desemnare membru C.A. d-na Bichis Cornelia

Hotararea AGA nr 1 din 05.01.2017 – Prelungire mandate membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al S.C. Domeniul Public Turda S.A..

Hotararea AGA nr 15 din 08.09.2016

Hotararea AGA nr 14 din 08.09.2016

Hotararea AGA nr 13 din 08.09.2016

Hotararea AGA nr 12 din 08.09.2016

Hotararea AGA nr 11 din 08.09.2016

Hotararea AGA nr 10 din 08.09.2016

Hotararea AGA nr 9 din 08.09.2016

Hotararea AGA nr 8 din 08.09.2016

Hotararea AGA nr 7 din 08.09.2016

Hotararea AGA nr 6 din 08.09.2016

Hotararea AGA nr 5 din 08.09.2016

Hotararea AGA nr 4 din 08.09.2016

Hotararea AGA nr 3 din 08.09.2016

Hotararea AGA nr 2 din 08 09.2016

Hotararea AGA nr 1 din 08.09.2016

Comments are closed.