Hotarari 2019

Hotarari 2018

Hotarari 2017

Hotararea AGA nr.17 din 17.08.2017 – Aprobarea BVC-ului aferent exercitiului financiar al anului 2017 semestrul IHotararea Consiliului Local de aprobare a B.V.C.-ului aferent exercitiului financiar al anului 2017

Punctul 2-Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2016, Raportul Administratorilor 2016

Hotararea AGA nr.16/30.05.2017 – Aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administrare al S.C. Domeniul Public Turda S.A.

Hotararea AGA nr. 15/30.05.2017 – Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2016,,

Hotararea AGA nr.14/17.05.2017- dobandirea de catre S.C. Domeniul Public Turda S.A. a calitatii de asociat al S.C. Administratia Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L..

Hotarare AGA nr. 13 din 07.03.2017 – modificarea art.16 din Actul Constitutiv

Hotararea AGA nr 12 din 07.03.2017 – numire auditor statutar S.C. G5 Consulting S.R.L.

Hotararea AGA nr.11 din 07.03.2017 – desemnare presedinte C.A. d-na Stancu Simona

Hotararea AGA nr 10 din 03.02.2017 – incetarea mandatului  administratorilor  provizorii si imputernicire consilier juridic.

Hotararea AGA nr 9 din 03.02.2017 – aprobare modificare art.10, al. 10.2 din Actul Constitutiv al S.C. Domeniul Public Turda S.A.

Hotararea AGA nr 8 din 03.02.2017 – desemnare membru C.A. d-na Surdea Coralia- Valentina

Hotararea AGA nr 7 din 03.02.2017 – desemnare membru C.A. d-na Stancu Simona

Hotararea AGA nr 6 din 03.02.2017 – desemnare membru C.A. d-nul  Popescu Alin

Hotararea AGA nr 5 din 03.02.2017 – desemnare membru C.A. d-na Pogacean Femita

Hotararea AGA nr 4 din 03.02.2017 – desemnare membru C.A. d-nul Moldovan Florin – Ioan

Hotararea AGA nr 3 din 03.02.2017 – desemnare membru C.A. d-nul Hontila Petru –Viorel

Hotararea AGA nr 2 din 03.02.2017 – desemnare membru C.A. d-na Bichis Cornelia

Hotararea AGA nr 1 din 05.01.2017 – Prelungire mandate membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al S.C. Domeniul Public Turda S.A..

Hotarari 2016

Comments are closed.